Македонија
    |         |         |    

                                                                      Avon

Глобално известување за приватност на корисниците и корисниците на веб-сајтови

За што се однесува ова Известување за приватноста?

Avon,  како дел од Natura & Co Group of Companies ("Natura &Co", "ние", "нас", "наш"), сме целосно посветени на одговорното собирање, користење и грижа за личните податоци на своите клиенти и корисници на веб-сајтови. Ова Глобално известување за приватност за клиентите и корисниците на веб-сајтот ("Известување за приватност") ви дава информации за тоа како Natura & Co собира, користи и споделува лични податоци преку нашите веб-сајтови, производи, мобилни апликации или други сајтови кои го прикажуваат ова Известување за приватност.

Ако сте во јурисдикција која го препознава концептот на Контролор на податоци или сличен, Контролорот на податоци е ентитетот Натура & Ко (вклучувајќи ја и Групата на претпријатија) со кој имате врска како клиенти. Ако имате барање за тоа како вашите Лични податоци се користат, можете да се јавите на контролорите на податоци преку тимот на Службеникот за заштита на податоците (ДПО) овде].

Клучни дефиниции

Капитализираните термини кои не се дефинирани поинаку во ова Известување ги имаат следниве значења:

Лични податоци значи било каква информација која се однесува на идентификуван или препознатлив жив поединец.

Чувствителни лични податоци значат сите информации кои се однесуваат на расното или етничкото потекло на поединецот, политичките мислења, верските или другите верувања, членството во синдикатот, криминалните досиеја/историјата или обработката на генетски податоци или биометриски податоци, податоци во врска со здравјето или податоците во врска со сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице.  Во зависност од земјата во која се наоѓате чувствителни лични податоци, исто така, може да се однесуваат на лични информации кои, откако ќе протечат или нелегално се користат, може да предизвикаат штета на физичките лица, вклучувајќи, но не само информации за специјално означен статус, финансиски сметки, индивидуално следење на локации, како и лични информации на малолетници или информации за социјално осигурување,  возачка дозвола, државна идентификација и броеви на пасоши, прецизна геолокација, комбинација на email адреса, дебитна картичка или кредитна картичка со безбедносен или пристапен код, лозинка или други акредитиви кои овозможуваат пристап до финансиска сметка.

Обработката значи користење на лични податоци вклучувајќи собирање, запишување, организираност, структурирање, адаптации или промени, анализи, пронаоѓање, консултации, овозможување или блокирање на пристап до (вклучувајќи далечински пристап), откривање, ширење, усогласување, копирање, пренос, складирање, бришење, хостирање, комбинирање, уништување, отстранување или друга употреба или ракување со лични податоци.

Data Controller значи физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое, само или заеднички со други, ги одредува целите и средствата за обработка на личните податоци. Во нашата компанија, крајниот контролор на податоци е Natura & Co., нашата холдинг компанија.

Трета страна значи секое физичко лице или правно лице, јавен орган, агенција или било кое друго тело  освен Податочен субјект, Контролор на податоци, било кој продавач, снабдувач или провајдер на услуги кои единствено или заеднички ги обработуваат личните податоци во име на Контролорот на податоци и дејствуваат според инструкциите на Контролорот на податоци.

Податочен субјект значи идентификувано или препознатливо живо поединечно лице за кое се однесуваат Личните податоци.

Групацијата Natura & Co ги подразбира компаниите Natura & Co и нејзините филијали и подружници, целосната листа може да се пронајде тука.

Лични податоци кои ги собираме и обработуваме

Ние ги собираме, чуваме и обработуваме Вашите Лични податоци на голем број начини вклучувајќи и кога вие:

 • Ги посетувате нашите веб-сајтови, и брендирани страници и апликации преку платформи на трети страни;
 • Регистрирате сметка кај нас и/или купувате производи преку нашата веб-страница и/или преземете консултации во живо;
 • Посетите некоја од нашите продавници или шалтери, вклучувајќи и ако регистрирате сметка кај нас во продавница;
 • Обезбедите податоци на нашиот Customer Engagement, нашите франшизи, директни маркетинг кампањи, поместување на акции и натпревари;
 • Кореспондирате со нас низ било кој од нашите канали (на пр. платформи за пораки како што се текстуална порака, чат во живо, социјални медиуми и електронска пошта)
 • Поднесете преглед во врска со нашите производи на нашите веб-сајтови, и брендирани страници и апликации.

Следниве категории лични податоци се проследени со информации за нивниот(ите) извор(и), цел(и), правни основи и обелоденување(а).

Категории лични податоци

Примери за Лични податоци и нивни извори

Цели и правни основи за обработка на лични податоци

Основни лични податоци

Идентификаторите може да вклучуваат вашето име, поштенска и е-поштенска адреса, телефонски број, пол, датум на раѓање, земја/состојба на живеење, наслов, информации за логирање, Ваш консултант/репрезентативен идентификациски број, IP адреса, идентификатор на уред или слични други идентификатори, информации за профилот на убавина.

Можеме да добиеме идентификатори директно од вас кога ќе кореспондирате или комуницирате со нас преку телефон, е-пошта и онлајн чат, во нашата продавница, или на друг начин; се регистрирате или креирајте сметка; учествувате на натпревар, поместување на акции или онлајн истражување; се пријавувате за нашата програма за награди или друга програма или клуб; се пријавувате за е-пошта и/или SMS вести и предупредувања; или користите социјални медиуми за да комуницирате со нас, или да споделите нешто од нашите веб-сајтови со другите. Можеме да добиеме идентификатори од трети страни. како платформи за социјални медиуми, или поединци кои купуваат стоки или услуги кои ќе ви бидат доставени (како подароци или подарок картички).

 

Можеме да ги искористиме овие Лични податоци за да ги обезбедиме и подобриме карактеристиките, производите и услугите што ги барате; за регистрација, натпревари и промоции; да комуницираме со вас за да обезбедиме информации; да обезбедиме персонализирани содржини, информации, и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи или нашата Група на претпријатија; кога ги извршуваме нашите должности во комерцијален однос со вас; да обезбедиме поддршка од корисниците кога комуницирате со нас; за подобрување на нашите Сајтови и Апликации, нашата услуга за корисници и поддршка, и корисничкото искуство; да ве контактираме преку телефон или смс порака со понуди значајни за вашите претпочитања; да ви овозможиме да се логирате со профил на социјалните медиуми и да споделите активности на вашите страници на социјалните медиуми, како фејсбук; да го потврдиме вашиот идентитет; да комуницираме со вас за вашата сметка и активности на Сајтовите; да испратиме известување за промени на било која од нашите веб-сајтови или политики; за обработка на Лични податоци потребни за проценка и прифаќање на клиенти или продавачи; да доставиме соодветна реклама; и/или за истражување.

Кога ќе прегледате производ на нашите веб-сајтови, и/или брендирани страници и апликации кои се користат за маркетинг цели вклучувајќи повторно печатење во брошури/други пазарни материјали и по добивањето на вашата согласност, каде што е потребно.

Во зависност од законите кои се применуваат во земјата во која се наоѓате, ние ќе ги обработуваме таквите Лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес(каде што е применливо и во зависност од земјата за која се наоѓате), Вашата согласност, заради извршување на нашиот комерцијален однос со Вас, или како што е поинаку дозволено од законот, каде што е применливо.

 

Чувствителни лични податоци

 

Ги ограничуваме околностите каде што ги собираме и обработуваме овие посебни категории на податоци.  

Во некои случаи, можеби сте побарале услуги или производи кои не вклучуваат директно собирање на било какви посебни категории на податоци, но може да ги имплицираат или сугерираат вашата религија, здравје или други посебни категории на податоци, како што се проблеми со кожата и неповолни настани за вас кои може да вклучуваат информации за вашето здравје и етничка припадност.

 

Ние можеме да ги искористиме овие Лични податоци за да обезбедиме производи и услуги кои ги барате; за регистрација, натпревари и промоции; да ви обезбедиме персонализирана содржина, информации и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи во рамките на Natura & Co Group Of Companies; да го потврдите вашиот идентитет како регистриран член; за аналитички и демографски цели; И кога ќе ги извршуваме нашите должности во договор со вас.

Ние ги обработуваме таквите Чувствителни лични податоци врз основа на Вашата согласност или како што е поинаку дозволено од законите кои се применуваат во зависност од земјата која се наоѓате.

Овие Чувствителни лични податоци можат да се споделуваат за деловни цели во рамките на Групата претпријатија на Натура и Ко и со провајдерите на услуги.

Вашите Чувствителни лични податоци нема да се користат за дополнителни цели кои се некомпатибилни со наведените намени освен ако не ви обезбедиме известување за тие дополнителни цели.

Комерцијални податоци

Ние можеме да добиеме информации за производите и услугите за кои сте покажале интерес или сте ги купиле, вклучувајќи ги и преференциите за производи, адресата за наплата, адресата за испорака, заедно со деталите за купување (производи, боја, големина, количина, цена), методи на плаќање и/или било какви комуникации кои сме ги добиле за вашата нарачка или купување; име, издавач на картички и вид на картичка, број на кредитна или дебитна картичка, датум на истекување, CVV код и/или адреса за наплата; проверки за измама или знамиња подигнати за вашите трансакции, одбивање на плаќање картички, сомнителни злосторства, поплаки и/или тврдења.

Ова го добиваме директно од вас кога купувате стоки и услуги на било која од нашите малопродажни локации онлајн или лично и во некои случаи од трети лица.

 

Можеме да ги искористиме овие Лични податоци за да ги обезбедиме и подобриме карактеристиките, производите и услугите што ги барате; да ви обезбедиме персонализирана содржина, информации, и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи или нашата Група компании; да ги извршуваме сите управувачки активности поврзани со исполнување на вашата нарачка, вклучувајќи административно управување со договорот, испорака на стока, обработка на плаќање, управување со било какви тужби и судски процеси, и превенција од измама; да ја валидираме, потврдиме, потврдиме, испорачаме, инсталираме и следиме вашата нарачка, вклучувајќи ја и вашата достава, вклучувајќи да организираме испорака, да се справиме со враќањата и рефунфирањата и да одржуваме записник за купувањата кои ги правите; да обезбедиме производи што сте ги купиле од нас; да ви обезбеди понуди кои можат да ви бидат од интерес; и/или да испорача соодветна реклама.

Можеме да ги искористиме овие податоци за да ве заштитиме вас, другите муштерии и нашиот бизнис од криминални активности и ризици, и да бидеме сигурни дека ги разбираме и можеме да ги исполниме нашите законски обврски кон вас и другите, и да можеме да се браниме.

Во зависност од законите кои се применуваат во земјата за која се наоѓате, ние ќе ги обработиме Вашите Лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес (каде што е применливо и

во зависност од земјата во која се наоѓате), за извршувањето на нашиот договор со Вас, да ги почитуваме важечките законски обврски, или како што е поинаку дозволено со закон.

 

Интернет или друга слична мрежна активност

Генерално можете да ја посетите веб-страницата без да обезбедите никакви лични податоци за себе. Во овој случај собираме и складираме податоци за вашиот веб-сајт пристап кој автоматски ќе биде пренесен од вашиот прелистувач до нас кога ќе пристапите до веб-сајтот.

Ова индиректно го добиваме од вас (на пример, од набљудување на вашите активности на нашите Сајтови) или од трети страни како провајдери за анализа на податоци. Ова може да вклучува: IP адреса, MAC адреса или друга уникатна идентификаторска информација ("Идентификатор на уред") за компјутерот, мобилен уред, технологија или друг уред (колективно, "Уред"), име на domain, тип на пребарувач и верзија, историја на пребарувач, историја на пребарувања, информации за вашата посета (вкл. продукти, гледани, купени или пребарани),  детали за кој било веб-сајт што ве упатил на нашите веб-сајт, апликација или реклама; поставување на локација и временска зона, типови на приклучоци и верзии на прелистувачот, оперативен систем и платформа, времиња на одговори на страници и грешки, должина на посети на одредени страници, информации за интеракција на страници (како што се прелистување, кликови, искуцани букви и движења на глушецот); време кое го поминувате гледајќи или користејќи го веб-сајтот и посетените страници, бројот на пати кога се враќате, или други податоци за користење на кликови или на сајтови и глувци) и методи кои се користат за разгледување подалеку од страницата.

 

Можеме да ги искористиме овие Податоци за да ви обезбедиме персонализирани содржини, информации и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи или нашата група на компании; и/или да испорачаме соодветна реклама. Ние, исто така, го користиме овој Податок за да овозможиме техничка испорака на содржината на нашата веб-страница на вашиот уред; да ги подобриме нашите онлајн услуги и искуството што го добивате кога се вклучувате со нас онлајн; како и за потребите на техничката безбедност на нашата веб-страница.

 

Во зависност од законите кои се применуваат во земјата за која се наоѓате, ние ќе ги обработиме Вашите Лични податоци со Ваша согласност, и/или за извршување на нашиот договор со Вас, и/или врз основа на нашите легитимни интереси (каде што е важечки и во зависност од земјата која се наоѓате) во обезбедувањето на безбедноста на веб-страницата,  оптимизирање на веб-сајтот и услугите кои ви ги нудиме, подобрување на маркетингот, анализите или функционалноста на сајтот, или како што е поинаку дозволено со закон.

Во одредени јурисдикции можете да ги изберете вашите преференции за колачиња врз основа на согласност.

 

Преференциски информации и заклучоци извлечени од други Лични податоци

Ова вклучува профил кој ги одразува претпочитањата, карактеристиките, психолошките трендови, предиспозициите, однесувањето, ставовите, интелигенцијата, способностите и пригодностите. Исто така, вклучува информации за вас од социјалните медиуми како што се сликата на вашиот профил, лајковите, локацијата и производите.

Ние ги добиваме овие заклучоци индиректно од вас (на пример, од набљудување на вашите активности на нашите Сајтови) или од трети страни, како што е провајдер за анализа на податоци.

 

Ние ги користиме таквите Податоци за обезбедување и подобрување на карактеристиките, производите и услугите што ги барате; да ви обезбедиме персонализирана содржина, информации, и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи или нашата Група компании; да ве контактираме преку телефон или смс порака со понуди значајни за вашите претпочитања; да ги подобриме нашите веб-сајтови, производи и услуги, корисничка услуга и клиентско шопинг искуство; за да се создаде сесија рецензија која ја покажува вашата посета на нашиот сајт;  и/или да доставиме соодветна реклама или да ви обезбедиме копии од нашиот билтен и информации за нашите производи, лансирања на продавници, партнерства и настани во продавницата, да ве контактираме во врска со прашања поврзани со услугите. Можеме да ги искористиме вашите податоци за да собереме повратни информации од вас, да ви овозможиме да учествувате во истражувањата на клиентите или фокус групите, да ве информираме за производите и комерцијалните можности кои може да ве заинтересираат, да го подобрите вашето искуство како Клиент со градење профил на вашите претпочитања (вклучувајќи ги и записите за купување) за да Ви понудиме персонализирани производи и понуди; да го овозможиме вашето учество во нашите промоции, натпревари, извлекувања на награди и специјални понуди; да се подобрат постоечките и да се развијат нови производи и услуги; и да ги исполниме нашите административни и комерцијални цели и интереси во активности како што се оние за безбедносни цели, статистички и маркетинг анализи, одржување на системите, за управување со гаранција за производи и враќање на парите.

Во зависност од законите кои се применуваат во земјата во која се наоѓате, ние ќе ги обработуваме Вашите Лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес (каде што е важечки и во зависност од земјата за која се базирате) и, кога тоа се бара од законот, на Вашата согласност.

 

Комуникациски податоци

Можеме да собираме комуникациски податоци од различни извори, вклучувајќи ги и контакт листите, демографските информации првично собрани од други претпријатија во рамките на Групата Натура & Ко, и Лични податоци легално добиени од други трети лица, кои може да се комбинираат со други информации кои ги собираме за целите опишани во овој дел, вклучувајќи информации за вашите комуникации со нас (на пр. вашите мејлови,  писма, повици, постови и пораки на нашите социјални медиуми). Ова може да вклучува комуникации со менаџери за продажба, регионални менаџери и/или претприемачи за убавина ако тие споделуваат такви комуникации со нас.

Ние ги користиме таквите Податоци за обезбедување и подобрување на карактеристиките, производите и услугите што ги барате; да ви обезбедиме персонализирана содржина, информации, и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи или нашата Група компании; и/или да испорачаме соодветна реклама.

Во зависност од законите кои важат во вашата земја, ние ќе ги обработуваме Вашите Лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес(каде што е важечки и во зависност од земјата за која се засновате), за извршувањето на нашиот договор со Вас и, кога се бара со закон, со Вашата согласност.

Други Лични податоци кои можеби ги собравме со ваша согласност

Ќе ги добиеме информациите директно од тебе. Ова може да вклучува:

Информации кои ги обезбедувате со повикување, е-пошта, порака или разговор онлајн со нашиот тим и/или персоналот на продавниците или со одговарање на анкети или натпревари.

 

·         Информациите кои се дознаваат за вас од социјалните медиуми како што се сликата на вашиот профил, лајковите, општите геолошки детали при користење на една од нашите мобилни апликации.

·          

·         Други информации што ги собравме од вас со ваша согласност.

 

Ние ги користиме таквите Податоци за обезбедување и подобрување на карактеристиките, производите и услугите што ги барате; да ви обезбедиме персонализирана содржина, информации и да ви испратиме брошури, купони, примероци, понуди и други информации за нашите производи или Natura & Co група компании; кога ги извршуваме нашите должности во договор со вас; и/или за обработка на Лични податоци потребни за проценка и прифаќање на муштериите и да ви помогне да ја најдете вашата најблиска продавница.

Во зависност од законите кои се применуваат во вашата земја, ние ги обработуваме Вашите Лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес(каде што е важечки и во зависност од земјата за која се наоѓате), за извршувањето на нашиот договор со Вас и, кога се бара со закон, за Вашата согласност.

 

 

 

За сајтови на трети страни

Можеби ќе можете да пристапите до нашата веб-страница од сајтот на трети страни или обратно.  Вашето користење на веб-сајтови на трети страни е управувано од политиката на приватност на тој сајт.  Може да важат различни услови и правила за приватност.  Тие можат да испраќаат свои колачиња или да ги следат датотеките на Вашиот Уред, и тие можат да ги соберат вашите Лични податоци за свои цели.  Таа информација не е предмет на ова Известување за приватноста.

Колку долго ги чуваме Вашите Лични податоци

Ги чуваме Вашите Лични податоци обработени за целите наведени во ова Известување и за времетраењето на нашиот деловен однос со Вас. Откако нашиот деловен однос со Вас ќе заврши и вашите податоци повеќе не се потребни за овие цели, ние ќе ги избришеме вашите податоци, освен ако вашите податоци не се потребни, исто така, за други цели наредени во ова Известување за приватност, и/или е неопходно за исполнување на важечките законски или регулаторни обврски. Исто така, можеме да ги чуваме вашите податоци за решавање на сите поплаки во врска со нашите производи и услуги.  Нашите периоди на задржување се одредуваат според законските услови на земјата во која се наоѓате.

 

Како ги споделуваме и откриваме Вашите Лични податоци

Како глобална компанија, можеме да ги откриеме Вашите Лични податоци на: 

 • Natura & Co Group Of Companies;
 • Клиенти, продажни лидери и/или франшизи на Natura & Co, ако сте укажувале на желба да купувате производи на овој начин;
 • Трети страни кои обезбедуваат стока или услуги за да ни помогнат да го спроведеме нашиот бизнис и да ги подобриме нашите услуги;
 • Надворешни ревизори и правни советници;
 • Други страни на кои сме овластени или обврзани со закон да обелоденуваме информации;
 • Органи на прогон и други владини органи. За да го стори тоа, органот бара соодветна судска наредба или налог, за што тие треба да покажат дека е потребно обелоденување на бараната или пресретната информација. Го задржуваме правото да ги оспориме овие барања.

Можеме да ги споделиме или пренесеме Вашите Лични податоци во текот на секој процес на директна или индиректна реорганизација вклучувајќи, но не само, спојувања, стекнување, дивестити, банкроти и продажба на сите или дел од нашите средства. Вашите Лични податоци може да бидат поделени по завршувањето на ваквата трансакција и/или за време на проценката во очекување на трансфер (под услови за доверливост). Ако се префрлат, Вашите Лични податоци ќе останат предмет на ова Известување за приватност или политика која, во минимум, ја штити вашата приватност во еднаква степен како оваа Известување за приватноста, освен ако не се согласите поинаку.

Меѓународни преноси на податоци: Можеме да ги пренесеме Вашите Лични податоци на нашите филијали и подружници или на други трети страни, во согласност со важечкото локално право, во зависност од земјата во која се наоѓате. Исто така, можеме да ги пренесеме Вашите Лични податоци од вашата земја или јурисдикција во други земји или јурисдикции во согласност со законските барања.

 • За меѓународните преноси на податоци кои се предмет на правото на ЕЕА, Велика Британија и Швајцарија: првенствено ги користиме Стандардните договорни клаузули на Европската комисија.
 • За трансфери помеѓу другите јурисдикции, можеме да се потпираме на други правни механизми за меѓународни трансфери, како што е соодветно според релевантниот закон.
 • Ние , исто така, склучивме и извршивме Договор во рамките на групата за да обезбедиме безбедно и законско пренесување на лични податоци меѓу ентитетите во рамките на Натура групата на претпријатија, а исто така и помеѓу различни земји низ светот, каде ваквите трансфери се неопходни во текот на бизнисот.

Ние вршиме Префрлање на проценки на влијанието за спроведување на дополнителни мерки за да се осигураме дека вашите лични податоци се обработуваат според стандардите кои важат за вашата територија.

Вашите Чувствителни лични податоци нема да се користат за дополнителни цели кои се некомпатибилни со наведените намени освен ако не ви обезбедиме известување за тие дополнителни цели.

Ние не ги продаваме Вашите Лични податоци или Вашите Чувствителни Лични Податоци, ниту ги споделуваме со трети страни за вкрстено-контекстуално бихејвиорално рекламирање.

 

Како ги штитиме вашите Лични податоци

 

Спроведуваме сеопфатни технички, физички и организациски мерки за да обезбедиме ниво на безбедност соодветно на ризикот за личните податоци што ги обработуваме и да обезбедиме исполнување на важечките законски барања. Овие мерки имаат за цел да се заштити тековниот интегритет и доверливост на личните податоци. Ги проценуваме и подобруваме овие мерки на тековна основа.

Како се приближуваме кон приватноста на децата

Нашите веб-сајтови се дизајнирани и наменети за возрасни. Ја разбираме важноста од преземање на дополнителни мерки на претпазливост за заштита на приватноста и безбедноста на децата кои користат производи и услуги на Natura & Co.

Каде еден од нашите веб-сајтови може да биде наменет за помлада публика, во зависност од земјата која ја заснова нашата публика  добиваме согласност од родител или старател во согласност со важечкиот локален закон. Доколку дознаете дека дете се има, во кршење на ова Известување за приватност, регистрирано за е-мејл билтени, или на друг начин ги обезбедило своите Лични податоци, ве молиме да ни ги пријавите користејќи ги информациите за контакт обезбедени на дното од ова Известување за приватност. Ако станеме свесни дека малолетниот корисник обезбедил Лични податоци без родителска дозвола, ние ќе ја прекинеме таа сметка и ќе ги избришеме сите Лични податоци обезбедени од тој корисник до степен што е изводлив и што е можно поскоро.

Во зависност од земјата во која се наоѓате, ние можеме да ги искористиме вашите лични податоци за да ги извршиме проверките за верификација на возраста и да ги спроведеме сите такви старосни ограничувања.

Вашите права во однос на обработката на Вашите Лични податоци

Во зависност од земјата во која се наоѓате, може да имате некои или сите следни права:

 • Да се добијат информации за обработените лични податоци кои се однесуваат на Вас и да се добие копија од такви податоци (право на пристап);
 • За да се добие исправка на било какви неточни лични податоци и, со оглед на целите на обработката, комплетирањето на нецелосните лични податоци (право на исправка) (ве молиме да ни кажете дали и до кој степен вашите податоци кои се складирани од нас се промениле, за да можеме да ги поправиме или ажурираме соодветните податоци);
 • Ако постојат легитимни причини, да се побара бришење на личните податоци (право на бришење);
 • Да се побара ограничување на обработката на личните податоци, ако се исполнети законските барања (право на ограничување на обработката);
 • Да ја повлечете вашата согласност во секое време, ако обработката на податоците се базира на согласност, под услов таквото повлекување да не влијае на законитоста на претходната обработка на вашите податоци (повлекување на согласност);
 • Да ги добиете личните податоци обезбедени од Вас во структуриран, најчесто користен и машинско-читлив формат и да ги пренесете овие лични податоци на друг контролор или, ако е технички изводливо, да бидат пренесени од нас (право на преносливост на податоци); и
 • Да не бидете предмет на одлука која се заснова само на автоматизирана обработка која произведува правни последици кои се однесуваат на вас или значително влијае на сличен начин, ако законските барања не се исполнети (да не се предмет на автоматизирана обработка).
 • Да приговарате, каде што е важечкиот закон, на обработката на вашите податоци (право на приговор):
  • кои се обработуваат за целите на нашите легитимни интереси (каде што е применливо и во зависност од земјата за која се наоѓате) освен ако ваквите интереси не ги надминат вашите индивидуални права; и/или
  • за целите на директниот маркетинг, без посебна причина

 

Во зависност од земјата за која се наоѓате, нашите дигитални маркетинг комуникации може да обезбедат механизми за отпишување или одјавување кои ви овозможуваат да ги модифицирате вашите комуникациски преференции. Ве молиме имајте предвид дека ако се откажувате од маркетинг комуникациите, сепак можеме да ве контактираме со не-промотивни комуникации, како оние за тековните деловни односи или административни пораки (на пр. новости за онлајн нарачки).

Со цел да ги искористите вашите права, вклучувајќи го и повлекувањето на вашата согласност, ве молиме контактирајте не овде. Можете, исто така, да назначите овластен агент да поднесе барање во ваше име. Со цел да ги заштитите вашите податоци од неовластен пристап или промена од страна на трети лица, сите барања во врска со вашите лични информации ќе бидат предмет на проверка на идентитетот на поединецот барател. Ние се обидуваме да одговориме на барање кое може да се потврди во потребните временски рамки.

Субјект на податоци кој смета дека ние не се придржуваме кон ова Известување или важечките закони за заштита на податоците во однос на неговите лични податоци може да се обрати до нас за да регистрираме жалба; да поднесе барања за остварување на правата; или да посочи на било кое друго прашање кое произлегува од ова Известување. Жалбите на било кое лице, исто така, можат да бидат препратени до ДПО тимот по електронска пошта овде].

Без да се нарушуваат другите лекови, вие исто така имате право да поднесете жалба до надзорен орган во секое време.

Сјај на светлосното разоткривање

Калифорнискиот закон им дозволува на жителите на Калифорнија да побараат одредени информации во врска со нашето обелоденување лични податоци на трети страни за нивните директни маркетинг цели. За да направите вакво барање, ве молиме ставете го "Shine the Light" во делот "Детали за барање" на вашето барање на формуларот погоре или во линијата на предметот, ако е поднесен по електронска пошта. Имајте предвид дека постојат ограничувања за бројот на пати кои можете да ги искористите некои од овие права. Може да назначите овластен агент да поднесе барање во ваше име. Агентот мора да даде доказ за вашето овластување. Можеме да одбиеме барање од агент кој не поднесува доказ дека тие се овластени од вас да дејствуваат во ваше име. Можеби треба да го потврдиме вашето барање пред да го комплетираме. На пример, можеме да ве замолиме да ги потврдите податоците кои веќе ги имаме за вас. Ние само ќе ги користиме Личните податоци обезбедени во барање за да го провериме идентитетот или органот на барателот.

Податоци за геолокација

 

 Ако претходно сте се согласиле да споделувате прецизни геолокациски информации со нашите Дигитални услуги, можете да изберете да ја прекинете собирањето на оваа информација во секое време со промена на претпочитањата на вашиот прелистувач или подесувања на мобилниот уред.

 

Известувања/Известувања за притисок

 

 Ако сте дозволиле една од нашите мобилни апликации да ви испрати известувања или аларми, можете да ги деактивирате овие пораки во секое време во подесувањата за известување на вашиот мобилен уред.

 

Промени кои ги правиме

Можеме периодично да го ажурираме ова Известување и ќе го ревидираме датумот на дното на ова Известување за да го одразиме датумот кога се случило таквото ажурирање. Ако направиме било какви материјални промени во начинот на собирање, користење и/или споделување на личните информации кои сте ги обезбедиле, ние ќе се обидеме да ви обезбедиме известување пред ваквите промени да стапат во сила, како што е објавувањето на истакнато известување на нашата веб-страница на Компанијата.

Континуираното користење на веб-сајтот претставува прифаќање на новото Известување за приватност. Ве охрабруваме периодично да ја разгледувате оваа страница за најновите информации за нашите практики за приватност. Каде што е потребно да го сториме тоа со важечкиот закон во зависност од земјата во која се наоѓате, можеме да побараме Ваша претходна согласност за сите материјални промени кои ги правиме во ова Известување за приватност.

Во случај на каква било разлика во толкувањето или значењето помеѓу англиската верзија и било кој друг превод на ова Известување за приватноста, англиската верзија ќе преовладува. Ве молам, видете ја англиската верзија на ова известување за приватноста.

Датум на сила:[20.09.2023]