Македонија
    |         |         |    
C14 NREP Program

УЖИВАЈ ВО ТВОИТЕ ОМИЛЕНИ ПРОИЗВОДИ БЕЗ ОГЛЕД НА ТОА КАДЕ СИ ИЛИ ШТО ПРАВИШ!

ТИ ПОДГОТВИВМЕ СПЕЦИЈАЛЕН КОМПЛЕТ ЗА 99 ДЕН.

+ ПОДАРОК 3 БРОШУРИ ОД СЛЕДНАТА КАМПАЊА СО СЕКОЈ КОМПЛЕТ ОД ПРВИОТ ИЗНОС 2.000 ДЕН./2.200 ден.

ПОГЛЕДНИ ГИ ПРИВИЛЕГИИТЕ КОИ ЌЕ ТИ ПОМОГНАТ ДА УСПЕЕШ!

Дополнителни информации за програмата:
• Важи за Новите Претставници во нивните први 3 кампањи како Претставници на AVON и за повторно назначени Претставници во К14 (Претставниците кои не направиле порачка во тек на една година или повеќе од 20 последователни кампањи) • Условите за сите 3 кампањи се кумулативни и може да се исполнат во рамките на една или повеќе порачки во бараната кампања • Условите за секоја од 3-те кампањи се засебни. Не е неопходно Претставникот да го исполнил претходното ниво за да го исполни наредното • Специјалната цена од 99 ден. ќе биде фактурирана автоматски, без шифра за порачка, откако ќе биде исполнет условот за земање на производот/комплетот. • Во случај Претставникот да не ги сака производите, истите може да ги врати и наплатениот износ ќе му се одбие • Производите се достапни до исцрпување на количините. Во случај на исцрпување на количините поради голем интерес или друга причина, компанијата го задржува правото да достави заменски производи со слична вредност и сличен квалитет.