Македонија
    |         |         |    
Во 2013 година AVON Фондацијата донираше близу 58 милиони долари за подигнување на свеста за семејното насилство, едукација, директни услуги за жртвите и нивните семејства и програми за заштита наменети за намалување на семејното и половото насилство во речиси 50 земји.

AVON насекаде во светот ги поддржува напорите на организации кои сакаат да го сопрат насилството врз жените, преку континуирани едукативни кампањи и преку собирање средства од производите наменети за борба против семејното насилство кои се продаваат преку повеќе од 6 милиони активни AVON Претставници ширум светот.

Факти за Семејното насилство

Дали сте знаеле дека. . . семејното насилство е водечка причина за повреди на жените во САД, повеќе од собраќајните несреќи, грабежи и силување заедно?

Една од секои три жени во светот е малтретирана, принудена на секс или злоупотребена на некој друг начин во текот на нејзиниот живот.

Најчeсето (64% од случаите) злоставувачот е член на потесното семејство на жената или нејзин интимен партнер. За жал, повеќе од половината жени – жртви на семејното насилство живеат во домот кај што се случува злоупотребата заедно со деца под 12 годишна возраст. Пресметано е дека повеќе од 3,3 милиони деца се изложени на физичко или вербално насилство од некој од сопружниците секоја година.

Останати факти за семејното насилство

  • Во домовите во кои постои домашно насилство, децата се физички злоупотребувани или злоставувани 15 пати повеќе од националниот просек.

  • Неколку студии покажале дека во 60% до 75% од семејставата во кои жената е малтретирана, и децата се исто така жртви на насилство.

  • Речиси 1 од 5 тинејџерки кои имале љубовна врска, изјавиле дека нивните момчињата или биле насилни, или самите се повредувале кога девојката сакала да ја прекине врската.

  • Една студија покажува дека сексуалната злоупотреба била основната причина за напуштање на родителсиот дом кај 61 % of од девојчињата бездомници и 19 % од момчињата бездомници.

  • Секој ден во САД повеќе од три жени се убивани од страна на нивните момчиња или сопрузи.

  • 92% од жените испитаничики, го навеле семејното насилство и сексуалната злоупотреба како нивна главна причини за загриженост.

  • Секој ден 324,000 бремени жени во САД изјавиле дека се малтретирани од страна на нивните мажи во текот на нивниот живот.

Како да помогнете?

Поддржете ги организациите во нашата земја