Македонија
    |         |         |    
Lotarija za tableti

Како да учествуваш во лотарија за 3 таблети SAMSUNG GALAXY?

По исполнување на условите учествуваш во лотарија
за извлекување на 3 таблети PC Samsung Galaxy Tab A7 T500 10.4”

РЕГИСТРИРАЈ СЕ СЕГА

Добиј бесплатна испорака на твојата
прва порачка

Добивај подароци
со твоите
порачки

Можеш да добиеш до 35% попуст на производите за убавина


ОФИЦИЈАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОТИВНА АКТИВНОСТ

• Оваа промотивна активност е организирана од Авон Козметикс ДООЕЛ со адреса на Кукушка 8, Скопје (во понатамошниот текст “Организаторот”)
• Главна награда се 3 таблети PC Samsung Galaxy Tab A7 T500 10.4‘‘. Периодот на програмата е од 04.11- 29.11.2020
• Механизмот на програмата е следен: Стани AVON Претставник во периодот од 04.11- 29.11.2020 (К15), порачај производи во вредност од најмалку 1200 денари во К15 и 1200 денари во текот на К16 (30.11- 29.12.2020) и ќе учествуваш во лотарија во која ќе избереме 3 добитници на таблет PC Samsung Galaxy Tab A7 T500 10,4’’.
• Извлекувањето ќе се случи по завршувањето на К16 во видео во живо во затворената група за Претставници на Facebook.
• Во лотаријата ќе бидат извлечени 3-ца нови Претставници и секој од нив ќе добие по еден таблет PC Samsung Galaxy Tab A7 T500 10,4’’.
• Подароците ќе бидат доставени на домашна адреса на добитниците во рок од 2 недели по извлекувањето.
• Во лотаријата може да учествуваат лица кои имаат навршени 16 години на денот на извлекувањето
• Доколку некој од добитниците не може да го прими подарокот поради непотпишан или некомплетен договор со AVON, тој/таа ќе биде заменет со друг добитник кој исто така ќе биде извлечен на лотарија. Доколку и тој Претставник нема потпишан или некомплетен договор со AVON, тогаш и тој/таа се заменува со следен добитник, сé додека не се добие 1 Претставник кој ќе биде добитник на подарокот.
• Подарокот не може да биде заменет со пари, или било каков еквивалент на продуктот
• Добитниците на подароците ќе бидат објавени во рок од 10 дена од извлекувањето и ќе бидат објавени на Претставничкиот сајт на www.avoncosmetics.com.mk
• Во рок од 5 дена по лотаријата, организаторот ги контактира добитниците по телефон или е-маил за да побара податоци за испораката на подароците- 3 таблети PC Samsung Galaxy Tab A7 T500 10,4’’.
• Подароците ќе бидат доставени преку Делко. AVON не е одговорен во случај да е дадена погрешна адреса, или доколку при доставата настане оштетување на производот.
• Сите Претставници кои ќе приклучат во AVON доброволно ги споделуваат своите податоци- Име, презиме, адреса и останати податоци, за што потпишуваат карта за регистрација. Податоците за испорака дополнително се проверуваат пред да биде испратен производот.
• AVON го задржува правото да ги измени условите на програмата и подароците, откако ќе ги комуницира промените на www.avoncosmetics.com.mk