Македонија
    |         |         |    

 


 


Визијата на Avon

Да биде Компанија која најдобро ги разбира и задоволува потребите на жените ширум светот преку квалитетни производи, професионална услуга и можноста за деловна афирмација.