Македонија
    |         |         |    

 


 
 


Вредностите и принципите на Avon

Петте вредности на Авон и нашите принципи како што ги нарекува основачот на компанијата David H.McConnell, служат како континуиран извор на јачина преку гордата историја на Авон и остануваат во срцето на тоа што сме.

Петте вредности на Авон

ДОВЕРБА, ПОЧИТ, ВЕРБА, СКРОМНОСТ, ЧЕСНОСТ

Принципи според кои Авон се води

Да и обезбеди на секоја индивидуа можност да заработи во согласност со нивната добросостојба и среќа.

Да им служи на фамилиите низ светот со производи од највисок квалитет подржани со гаранција за задоволство.

Да му понудите услуга на клиент кој е извонреден во неговата природа да помага и кој е љубезен.

Да дава целосно признание на вработените и претставниците, од чиј што придонес Авон зависи.

Да ја дели со другите наградата за раст и успех.

Да ги исполнува обврските на совесен граѓанин со придонес за добро однесување во општеството и средината во која функционира.

Да го одржува и чува друштвениот дух на Авон.