Македонија
    |         |         |    

Годишна соработка помеѓу AVON и CINEPLEXX Maкедонија

Во Јуни 2017 г. AVON Македонија ја започна годишната соработка со киното Cineplexx Македонија која ќе трае до Јуни 2018 година ..


Соработката опфаќа брендирање на дел од просторот во киното со логото на AVON. Во таа насока, Сала 1 доби и ново име – Сала AVON 1. Нашиот бренд е видлив на влезот пред кино-салата како и на неколку места во истата. Не можат да останат неприметени и  седиштата во салата кои ги краси логото на AVON Mark.

Дополнтелно, нашиот бренд е видлив на сите карти издадени за проекциите на филмови во сала AVON 1, како и на интернет сајтот во делот за резервации на Cineplexx Maкедонија.

Како дел од соработката се и непречените промотивни активности во просторот на киното за време на премиери, Ladies’ night, Men’s night итн.

За посетителите на салата АVON 1 припремивме подароци од нашите најдобри производи кои ќе се наоѓаат под некои од столчињата за време на промотивните настани, претходно најавени.